Stichting Maandeeq zet zich in om de maatschappelijke positie van diverse gemeenschappen te bevorderen.

Met verschillende activiteiten, sociale begeleiding en voorlichtingen willen wij mensen klaar stromen voor de maatschappij. Om de mensen dichterbij elkaar te brengen, organiseert de stichting verschillende activiteiten met als doel de verschillende culturen bij elkaar brengen (verbinding).

Daarnaast worden de gewoontes, de normen en waarden van Nederland besproken en uitgelegd. Ook worden er culturele aspecten besproken die een soort taboe hebben. Om de jongeren te stimuleren zoeken wij hobby’s/betaald werk/vrijwilligerswerk enz. die zij leuk vinden. Wij motiveren deze jongeren en moedigen ze aan om actief mee te doen in de maatschappij. Daarnaast zetten wij ons ook in voor de erkenning van Somaliland. 

De stichting Maandeeq bestaat momenteel uit twee bestuursleden Ugbaad Kilincci en Ahmed Farah en als nieuw lid Rosalie Koops Van T Jagt.