Afgelopen zaterdag zijn we het nieuwe seizoen begonnen met het Offerfeest, in het Arabisch zegt men Id al-Adha. Het Offerfeest is een Islamitisch feest en wordt gevierd ter nagedachtenis aan de profeet Ibrahim, die bereid was zijn zoon te offeren in opdracht van God. Toen Ibrahim zijn zoon ter ere van God met een mes wilde doden, sneed het mes niet. Vervolgens klonk de stem van God en die stuurde een engel naar profeet Ibrahim die zei dat een ram de plaats van de zoon mocht innemen. Daarom worden op deze dag door moslims dieren ritueel geslacht en gegeten. Het vlees wordt verdeeld onder armen, buren en familieleden. Tegenwoordig worden er weinig tot geen dieren meer geslacht. Er zijn zelfs initiatieven die geld schenken aan arme landen zodat zij het offerfeest ook kunnen vieren.

 Het Offerfeest van zaterdag was een groot succes. De opkomst was erg hoog. Vanaf 2uur hebben een aantal mensen samen gekookt. Op het plein was een springkussen voor de kinderen. Rond een uur of 5 hebben we met iedereen gegeten. Er was veel ruimte voor ontmoeten en praten. De avond werd (traditioneel) afgesloten met dansen.

De Stichting Maandeeq organiseert regelmatig activiteiten in het bewonersbedrijf. Met deze activiteiten willen we de wijkbewoners met elkaar in contact brengen. Dit doen we door iedere keer een thema te behandelen en samen te koken en eten.

Komende thema’s:

23 september: Geen geld, en dan?

14 oktober: Lokale Politiek